Akustik

Akustik tasarım; mekanlarda konforun sağlanması için önemli bir gerekliliktir. Kontrolsüz ses, verdiği rahatsızlığın yanısıra bireyler üzerinde psikolojik, fizyolojik ve performans yönünden olumsuz etkiler de yaratır. Bu bağlamda gürültü mücadele edilmesi gereken önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Lotus Plan olarak hem çevresel gürültünün mekanlarımız üzerindeki etkisinin optimize edilmesi amacı ile hacim akustiği tasarımları, hem de mekanlar arası gürültünün kontrolü için gürültü denetimi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği 30/05/2017 tarihinli ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Ruhsata tabi olan yapılar için mimari projeye ek olarak akustik uzman tarafından Mimari Akustik Raporu düzenlenir. Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde; mekanların gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri, hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat prolerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir. 

Akustik Proje ise;  bir bodrum katı ve çatı arası hariç 7’den fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 m²’yi geçen 2’den fazla katlı konut dışı binalar, karışık kullanımı olan binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar için gereklidir.  

Lotus Plan, Akustik Rapor hazırlamak için gerekli olan C1 Tipi Bina Akustiği ve A2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifikasına sahip yetkili kuruluştur.